Kategorie

Jak kupić na raty


jak kupić na eraty

Płatności

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.frisco24.pl

1. Sprzedającym jest P.H.U."FRISCO" z siedzibą przy Al. Niepodległości 75, 05-600 Grójec k/Warszawy, NIP.797-109-86-89, REGON 670132091, Zaświadczenie wpisu do ewidencji działalnosci gospodarczej pod numerem 003772

2. Nabywcą dokonującym zakupów w sklepie internetowym frisco24 jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

3. Przedmiotami transakcji w sieci internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego frisco24 w chwili składania zamówienia.

4. Wszystkie produkty zakupione w frisco24 są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej i we wskazanej w niej sieci serwisowej. Listy punktów serwisowych znajdują się również na stronach producentów.Okres gwarancji zależy od zapisu w karcie gwarancyjnej .

5. Oferowane przez nas produkty pochodzą od renomowanych producentów a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych.Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

6. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez Doradcę Handlowego sklepu frisco24.

7. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

8. Frisco24 zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie,wprowadzanie nowych produktów do oferty sklepu,a także uaktualnianie tych już istniejących .

9. Do każdego zakupionego w sklepie frisco24 produktu jest standardowo dołączany paragon fiskalny lub na życzenie Nabywcy faktura VAT.

10. Nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego. Nabywca w momencie dostawy jest zobowiązany sprawdzić, czy jest on dołączony do przesyłki.

11. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w momencie składania zamówienia podać dane niezbędne do wystawiania faktury VAT.

12. Istnieje również możliwość otrzymania faktury VAT, nawet gdy podczas zamawiania towaru nie było to zgłoszone. W tym celu należy odesłać listem poleconym paragon fiskalny na adres sklepu, ale nie póżniej niż w ciągu 7 dni od daty zakupu.

13. Zmówienie w sklepie internetowym można składać na kilka sposobów :

 • 24h na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem serwisu internetowego  www.frisco24.pl .
 • pocztą elektroniczną 
 • telefonicznie
 • faxem

14. Warunkiem realizacji zamówienia jest : 

 • Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia w serwisie internetowym frisco24  lub podanie niezbędnych informacji Doradcy Handlowemu
 • Założenie konta klienta w sklepie frisco24

15. Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia w ciągu 48 godzin .

16. Przyjęcie zamówienia przez sklep internetowy frisco24 nastąpi poprzez : 

 • wysłanie informacji na adres mailowy podany przez klienta 
 • lub numer telefonu udostępniony przez klienta

17. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z winy Nabywcy (błędny numer tefonu lub adres mailowy ) złożone zamówienie zostanie anulowane w ciągu 48 godzin , a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych sklepu .

18. Sklep internetowy frisco24.pl może zwrócić się do klienta o potwierdzenie złożonego zamówienia . W przypadku nie otrzymania od klienta odpowiedzi zamówienie może zostać anulowane w ciągu 3 dni roboczych.

19. W sklepie  frisco24.pl formą płatności za zamówiony towar może być :

 • Za pobraniem - czyli gotówką przy odbiorze towaru
 • Przelewem, zgodnie z podaną poniżej procedurą: 
  • sklep frisco24 wystawia fakturę pro-forma na podstawie której Nabywca wykonuje przelew. 
  •  z chwilą wpływu na konto sklepu frisco24 płatności, towar zostaje wysłany wraz z fakturą VAT .
  • przelewy24- płatność przelewem.
 • Odbiór osobisty - pod adresem siedziby sklepu.

20. W przypadku wybrania zapłaty przelewem zamówiony towar zostanie wysłany do klienta po zaksięgowaniu wpłaty na koncie frisco24.pl .

21. Sprzedaż jest realizowana za pompcą firmy kurierskiej  DHL oraz Poczty Polskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej .

22. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki.

23. Towar powyżej wagi 50 kg, musi być położony na palecie.

24. Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek po schodach o wadze nie przekraczającej 31,5 kg. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek.

25. Klient odbierając przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia jej zgodności z zamówieniem. Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu.

26. Przez umowę sprzedaży frisco24 zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

27. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać protokół uszkodzenia.

28. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej.  Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

29.Z godnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z poz. zm.), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny wysyłając pismo o odstąpieniu od umowy na adres siedziby P.H.U."FRISCO". Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar jest sprawny,nie ma śladów użytkowania, pozostaje w oryginalnym opakowaniu ani nie został w żaden sposób zniszczony. Warunkiem zwrotu jest nieuszkodzone opakowanie. W przeciwnym przypadku frisco24 zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów nowego opakowania towaru.

30. Na odstępującym od umowy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru wraz kopią odstąpienia od umowy,dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną do siedziby frisco24 w terminie do 14 dni od wysłania pisma o odstąpieniu od umowy. Koszty dostarczenia oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi Kupujący. Pieniądze za nieuszkodzony zwrócony towar są zwracane przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni.

31.Klient dokonujący rezygnacji z zamówienia po otrzymaniu informacji o wysłaniu towaru, zobowiązany jest do pokrycia podwójnej opłaty za transport, która odpowiada kosztowi dostarczenia towaru do klienta a następnie powrotu do sklepu frisco24.

32.Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient ma prawo zwrócić sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym zakupił nowy towar. Klienci chcący skorzystać z tej
możliwości, proszeni są o odsyłanie sprzętu na własny koszt na adres siedziby sklepu.

33.Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzane przez firmę frisco24 danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883.

34.Oferta towarów prezentowanych w sklepie internetowym frisco24.pl uważana jest za ofertę sprzedaży , a nie ofertę handlową w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronie sklepu frisco24 są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep frisco24 zastrzega sobie prawo do ewentualnych
błędów.

35.Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

36. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na  przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep frisco24.pl  oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie frisco24.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

37.Złożenie zamówienia w sklepie internetowym frisco24.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu .

38.W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.